085 - 822 66 55 info@acma.nl

Als u personeel in dienst neemt, moet u zich bij de Belastingdienst aanmelden als werkgever. De fiscus heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over hoe u dat moet doen. 

Loonheffingsnummer

U kunt zich bij de KvK aanmelden als werkgever als u meteen bij de start van de onderneming personeel in dienst neemt. Als u niet bent aangemeld als werkgever, heeft u een loonheffingsnummer van de Belastingdienst nodig. Die vraagt u aan met het ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’. Vul deze in en stuur hem per post op naar de Belastingdienst. Wordt u werkgever van meewerkende kinderen, personeel aan huis, artiesten of beroepssporters? Dan moet u de Melding loonheffingen werkgever van meewerkende kinderen, Melding loonheffingen werkgever van personeel aan huis of Melding loonheffingen aangifte doen voor artiesten of beroepssporter invullen.

Aangiftebrief loonheffingen

Nadat de Belastingdienst het aanmeldformulier heeft ontvangen, krijgt u binnen 5 werkdagen een loonheffingennummer. Meldt u zich aan vóór indiensttreding van een werknemer, dan krijgt u een loonheffingennummer binnen 5 werkdagen nadat de werknemer in dienst is gekomen. Na aanmelding ontvangt u binnen 3 weken de ‘Aangiftebrief Loonheffingen’. In deze brief staan de volgende gegevens:

  • de tijdvakken waarover u aangifte moet doen;
  • de uiterste aangifte- en betaaldatum per tijdvak
  • het betalingskenmerk per tijdvak

Deze gegevens hebt u nodig om op tijd aangifte loonheffingen in te dienen en te betalen. Als u voor uw werknemers premies werknemersverzekeringen moet gaan betalen, ontvangt u een brief waarin staat bij welke sector u bent aangesloten, en een brief met het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Later mensen in dienst

Hebt u zich al aangemeld als werkgever, maar neemt u op een later moment werknemers in dienst waarvoor u premies werknemersverzekeringen moet betalen? Dan meldt u dit met het formulier ’Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen’.

Bij een overname

Start u een onderneming door overname van een onderneming met werknemers, dan kunt u zich direct bij inschrijving bij de KVK aanmelden als werkgever. Daarnaast verzendt u, samen met de overdragende werkgever, het formulier ‘Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten’. U gebruikt dit formulier ook als de rechtsvorm van de onderneming verandert, of als u al werkgever bent en een andere onderneming met werknemers overneemt. Als u een onderneming met werknemers overneemt, verandert de toerekening van eventuele ZW- en WGA-uitkeringslasten. Daarmee verandert misschien ook de gedifferentieerde premie Whk.

Bron: cmweb

ACMA heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.