085 - 822 66 55 info@acma.nl

Vorig jaar werd al duidelijk dat de zelfstandigenaftrek naar € 5.000 verlaagd zou worden in negen jaar. Maar het kabinet heeft in het Belastingplan 2021 aangegeven dat de afbouw nog sneller moet geschieden. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 2027 zal de zelfstandigenaftrek met € 360 per jaar worden verlaagd (in plaats van de oorspronkelijke € 250), in 2028 met € 390 en in de jaren hierna met € 110 totdat deze in 2036 € 3.240 bedraagt.

Een ondernemer voor de inkomstenbelasting komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek van € 7.030 (2020) als hij aan het urencriterium van 1.225 uur voldoet. Vorig jaar werd al aangegeven dat het bedrag van de zelfstandigenaftrek in 9 jaar omlaag zou gaan naar € 5.000. Maar het kabinet gaat de aftrek nog sneller verlagen.

Verdere afbouw naar € 3.240

In het Belastingplan 2021 is een verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek opgenomen. Vanaf 1 januari 2021 zal de zelfstandigenaftrek die nu nog € 7.030 bedraagt, tot en met 2027 worden verlaagd met € 360 per jaar (in plaats van met € 250 per jaar) en per 1 januari 2028 met € 390 (in plaats van met € 280). In de jaren daarna volgt dan nog een verlaging met € 110 totdat deze in 2036 € 3.240 bedraagt.

Bron: Rendement