085 - 822 66 55 info@acma.nl

Vandaag is in het Staatsblad het koninklijk besluit tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet franchise gepubliceerd. De Wet franchise treedt inderdaad, zoals al werd verwacht, per 1 januari 2021 in werking. 

Franchise juristen Jan-Joris Heling en Jeroen Janssen schreven een artikel over de inhoud van deze nieuwe wet voor het tijdschrift Franchise & Recht informatiebron.

Uitstel

Heling en Janssen waren voor uitstel en hadden liever prioriteit gegeven aan corona. Het aanpassen van de franchiseformules aan de nieuwe omgevingsfactoren in de markt had voorrang moeten hebben boven het voldoen aan de nieuwe Wet franchise. Nu de inwerkingtreding van de Wet franchise per 1 januari 2021 een feit is, kunnen franchisegevers aan de hand van het artikel checken of er voldoende voorbereidingen zijn getroffen.

Bron: Ondernemersplein