085 - 822 66 55 info@acma.nl

In het nieuwe wetsvoorstel over box 3 van de inkomstenbelasting dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt, staat dat de vrijstelling naar € 50.000 in 2021 gaat. Het tarief gaat naar 31% (nu nog 30%).

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën beloofde eind juli dat er op Prinsjesdag een nieuw voorstel voor box 3 zou liggen omdat het oude voorstel van voormalig staatssecretaris Snel van Financiën tot te veel juridische problemen zou leiden. Het voorstel is er inderdaad op het beloofde tijdstip gekomen maar de aanpassingen zijn wel erg summier.  

Tarief gaat van 30 naar 31%

In het voorstel is opgenomen dat de vrijstelling naar € 50.000 (voor partners € 100.000) gaat. Het tarief gaat daarentegen van 30% naar 31%. De schijven ondergaan ook een aanpassing. De eerste schijf loopt volgend jaar van € 0 tot € 100.000, de tweede van € 100.000 tot € 1 miljoen en de derde is alles boven de € 1 miljoen.

Maatregelen voor toeslagen

Voor de inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen is de grondslag voor sparen en beleggen in box 3 (tool) van belang voor de vraag of men recht heeft op de regeling (via de vermogenstoets) en wordt aan de hand hiervan de hoogte bepaald van bijvoorbeeld een toeslag of een eigen bijdrage aan een zorginstelling. De verhoging van de vrijstelling kan echter effect hebben op deze regelingen. In het wetsvoorstel zijn daarom maatregelen opgenomen die dit moeten voorkomen. Zonder deze aanpassingen zouden namelijk meer mensen in aanmerking komen voor een (hogere) inkomensafhankelijke tegemoetkoming.  Maar hierdoor moeten belastingplichtigen met een vermogen van € 31.430 (per 2021) wel nog steeds aangifte inkomstenbelasting over box 3 doen, ook al wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd tot € 50.000.

Inspecteur kan beschikking afgeven

Om dit weer te voorkomen, is in het wetsvoorstel opgenomen dat de inspecteur de taak krijgt om het bedrag van de rendementsgrondslag, als deze meer bedraagt dan € 31.340 (vrijstelling 2020), vast te stellen in een beschikking die op de aanslag inkomstenbelasting staat, ook in gevallen waarbij vermoedelijk geen belasting verschuldigd is. Om deze beschikking te kunnen afgeven, is een verstrekking van gegevens door de belastingplichtige noodzakelijk.

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bron: Rendement