085 - 822 66 55 info@acma.nl
De soep wordt heet gegeten. Maar vanaf 2021 niet meer uit borden en met bestek van wegwerpplastic. Want vanaf dan geldt in de EU een verbod op plastic wegwerpartikelen zoals rietjes, bestek en borden.

Het gaat hier om producten die het meest in het milieu terechtkomen en waarvoor betaalbare alternatieven zijn. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-landen hebben hierover in december 2018 al een principeakkoord bereikt.

Maar er is meer

De richtlijn verbiedt ook drank- en voedselverpakkingen van piepschuim, roer- en wattenstaafjes en onder andere dunne zakjes van plastic. Ook moeten fabrikanten van onder meer filters voor sigaretten, ballonnen en bepaalde voedsel- en drankverpakkingen betalen aan de afvalverwerking van het door hun geproduceerde zwerfafval.
Volgens de Europese Commissie bestaat 70% van de plastic soep, het plastic in de Europese wateren en oceanen, namelijk uit deze producten.

Daarnaast moeten we 9 van de 10 plastic flessen tegen 2029 gescheiden inzamelen. Regelingen via bijvoorbeeld statiegeld of innovatieve vormen van inzameling kunnen hieraan bijdragen. Vervolgens moet 1 op de 3 flessen vanaf 2030 geproduceerd zijn van hergebruikt plastic.

Omslag

Het verbod op plastic tassen in winkels dat in 2016 inging, werpt inmiddels zijn vruchten af. Hiervan wordt namelijk minder teruggevonden in het milieu. De EU is echter ook van mening dat alleen een verbod niet voldoende is. Uiteindelijk zullen de burgers het verschil moeten maken als het gaat om de wegwerpcultuur. De lidstaten hebben dan ook afgesproken dat ze campagnes gaan starten om consumenten bewuster te maken van de nadelen van rondzwervend plastic.

Uiteindelijk zal het verbod grote impact hebben op particulieren. Maar met name de verpakkingsindustrie en producenten van plastic producten zullen nog meer op zoek moeten naar andere en duurzamere alternatieven.

De Europese Commissie schat in dat de consument met de maatregelen 6,5 miljard euro zal besparen. Hier ligt hergebruik en het verduurzamen van producten aan ten grondslag. Het verbod zal ook nog eens goed zijn voor 3,4 miljoen ton CO2-reductie.

Grote ketens nemen voortouw

Een aantal grote ketens heeft al te kennen gegeven het voortouw te nemen op dat wat komen gaat. Zij verbannen plasticrietjes en -bestek al uit hun winkels en proberen hun producten zoveel mogelijk zonder plastic te verpakken.

Wanneer gaat de wet in?

De Europese lidstaten hebben in mei 2019 definitief ingestemd met het verbod. De lidstaten krijgen hierna 2 jaar de tijd om de verbodsbepalingen om te zetten in nationale wetgeving.

Update

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt de mogelijkheid om in 2021 statiegeld op plastic flesjes in te voeren. Ze geeft aan dat er steeds meer flesjes in de natuur terechtkomen. De maatregel is te vermijden als er 70 tot 90% minder flesjes in het zwerfafval zitten en 90% van de flesjes wordt gerecycled.

 

Bron: KvK