085 - 822 66 55 info@acma.nl
Definitieve subsidie NOW vanaf 7 oktober aan te vragen

Definitieve subsidie NOW vanaf 7 oktober aan te vragen

Vanaf morgen kunnen organisaties een aanvraag indienen bij UWV voor de definitieve subsidieberekening van de NOW 1.0. Werkgevers hopen het resterende deel van het subsidiebedrag te ontvangen, maar subsidievermindering is ook mogelijk. De subsidie van de Tijdelijke...
Aanpassingen in de vennootschapsbelasting

Aanpassingen in de vennootschapsbelasting

Als je een bv hebt, betaal je vennootschapsbelasting (vpb). De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief gaat niet door. Het lage tarief wordt wel verlaagd. Voor jouw bv betekent dit dat je over de winst tot € 200.000 volgend jaar 16,5% betaalt in plaats van...
Verbod op wegwerpplastic vanaf 2021

Verbod op wegwerpplastic vanaf 2021

De soep wordt heet gegeten. Maar vanaf 2021 niet meer uit borden en met bestek van wegwerpplastic. Want vanaf dan geldt in de EU een verbod op plastic wegwerpartikelen zoals rietjes, bestek en borden. Het gaat hier om producten die het meest in het milieu terechtkomen...
Zelfstandigenaftrek nog sneller omlaag

Zelfstandigenaftrek nog sneller omlaag

Vorig jaar werd al duidelijk dat de zelfstandigenaftrek naar € 5.000 verlaagd zou worden in negen jaar. Maar het kabinet heeft in het Belastingplan 2021 aangegeven dat de afbouw nog sneller moet geschieden. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 2027 zal de...