085 - 822 66 55 info@acma.nl
Organisatie advies

Organisatie advies

Hoe verlopen de processen of de werkwijze binnen jouw onderneming? Maar ook de inkoop, de verkoop én de administratie? Hoe kan dit efficiënter en effectiever?

ACMA heeft haar basis in de administratieve processen. De vastlegging van het hele proces is gedigitaliseerd. Dit geldt voor alle financiële stromingen binnen de organisatie. ACMA ondersteunt bedrijven om dit proces ook echt volledig te digitaliseren. Het uitgangspunt van ACMA is dat de financiële vastlegging ondersteunend moet zijn voor de ondernemer en zijn onderneming. Het is geen doel op zich.

Inzicht in jouw financiële administratie

De rapportages geven alle betrokken medewerkers inzicht en daarmee overzicht over de status van het bedrijf. Deze vastlegging is essentieel om te weten waar je staat, bijvoorbeeld maandelijkse- of kwartaalcijfers? Maar ook hoe het debiteurenproces verloopt en hoe staat het met de kasstroom? Wat misschien nog wel belangrijker is dan de momentopname, is om de ontwikkeling te zien van zaken. Bijvoorbeeld bij het beheer van debiteuren, welke ontwikkeling zien we in de openstaande vorderingen tot 30, 60, 90 dagen? Zien we een verschuiving dat vorderingen die langer open blijven staan? Zien we de omvang van vorderingen bij bepaalde klanten toenemen? Signalen die we kunnen zien als de administratie up-to-date is.

Is dat niet het geval dan wordt een conclusie en/of beslissing genomen op basis van niet onderbouwde inschattingen of simpelweg het onderbuikgevoel. Naast de constatering van een ontwikkeling zijn een aantal zaken van groot belang. Als we het voorbeeld van debiteurenbeheer aanhouden:

  1. Maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken (omvang en ouderdom van de openstaande vorderingen)
  2. Voer het plan uit
  3. Vergelijk de resultaten met wat je had willen bereiken
  4. Bij afwijking van het beoogde resultaat neem je maatregelen én stuur je bij om de resultaten alsnog te behalen.

Behalve voor debiteurenbeheer kunnen we dit proces van efficiency en effectiviteit van toepassing laten zijn op diverse andere processen binnen de onderneming. Het uitgangspunt hierbij is dat we ‘’in control’’ zijn van de onderneming en niet dat interne en externe ontwikkelingen de onderneming ‘’de baas’’ zijn.

De adviseurs van ACMA helpen je hierbij, omdat wij jouw onderneming kennen en alle administratieve processen hier om heen. De adviseurs van ACMA kunnen zonder een zogenaamde uitgebreide intake samen met jou aan de slag gaan. Leidraad hiervoor is het hierboven genoemde stappenplan.