085 - 822 66 55 info@acma.nl

Op 1 juli 2020 zijn er een aantal wetswijzigingen in Nederland. Welke nieuwe wetten en regels zijn van belang voor ondernemers met personeel? Een handig overzicht.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op meer geboorteverlof. Naast het standaard geboorteverlof van 1 werkweek (betaald), mogen partners in het eerste halfjaar na de geboorte aanvullend geboorteverlof opnemen van minimaal 1 week en maximaal 5 weken.

Tijdens aanvullend geboorteverlof ontvangt je werknemer 70 procent van zijn loon. Je vraagt daarvoor een uitkering aan bij het UWV. Je werknemer komt hiervoor in aanmerking als:

  • het kind is geboren op of na 1 juli 2020; en
  • je werknemer de partner is van de moeder van het kind; en
  • je werknemer eerst standaard geboorteverlof heeft opgenomen (1 week).

Nieuw minimumloon 1 juli 2020

Het wettelijk minimumloon voor volwassenen (vanaf 21 jaar) is met 27 euro gestegen. Bij een fulltime dienstverband wordt het minimumloon 1.680,- euro bruto per maand. Het minimumjeugdloon is ook aangepast.

Als er voor jouw werknemers een cao geldt, kijk dan goed naar het nieuwe minimumloon dat bij de cao hoort. 

NOW 2.0

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers een beroep doen op NOW 2.0. Deze noodvoorziening is er voor werkgevers die door de coronacrisis meer dan 20 procent omzetverlies hebben. Met NOW 2.0 kun je compensatie krijgen voor je loonkosten tot 1 oktober 2020.

Compensatie transitievergoeding

Mogelijk heb je het gemist door de coronacrisis: sinds 1 april 2020 kun je een compensatie van de transitievergoeding krijgen voor langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers die je hebt ontslagen op of na 1 juli 2015. 

Let op! Je moet voor 1 oktober 2020 de compensatie aanvragen bij het UWV.

Wet arbeidsmarkt in balans

De belangrijkste nieuwe wet in 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze werd al van kracht op 1 januari 2020.

In de WAB staan enkele aanpassingen van bestaande wetten. Een korte opsomming:

  • De ketenregeling voor contracten is nu ruimer. Je mag drie aansluitende contracten aanbieden in drie jaar.
  • Er gelden extra regels voor oproepkrachten. Je moet ze vier dagen van tevoren oproepen en na een jaar een contract aanbieden voor vaste uren.
  • Payrollers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de rest van je personeel, behalve het pensioen.
  • De WW-premie is verlaagd voor werknemers met een vast contract.
  • Er geldt een cumulatiegrond voor ontslag (optelsom van ontslagredenen).
  • De transitievergoeding bij ontslag wordt anders berekend.

MKB verzuim-ontzorg­verzekering

Op 1 januari 2020 werd ook de MKB verzuim-ontzorg­verzekering geïntroduceerd. Deze verzekering moet voldoen aan bepaalde eisen van de overheid en werkgeversorganisaties. In 2021 volgen nieuwe maatregelen om kleine bedrijven te ondersteunen bij verzuim van personeel.

Bron: Ondernemen met personeel