085 - 822 66 55 info@acma.nl

Veel financiers zijn bezig met coronagerelateerde financieringsaanvragen. Misschien kan een subsidie helpen met het plan. De KvK roept ondernemers op om de subsidiemogelijkheden in coronatijden te benutten.

Tientallen branches hebben protocollen klaar voor de start van de 1,5-meter-economie. Ondernemers die een oplossing voor hun corona-uitdagingen hebben kunnen mogelijk gebruik maken van een subsidie om ze verder op weg te helpen.

Subsidies en regelingen

Er zijn verschillende soorten subsidies of regelingen: belastingvoordeel, prestatiesubsidie, lening met terugbetaalverplichting, garantie of borgstelling en subsidie vanuit combinatie privaat en publiek geld. Sommige subsidies en regelingen zijn branchegericht. Vaak zijn ze voor alle branches.

COVID-19

Onderzoeks- of innovatieprojecten waarmee je de corona-uitdagingen in de samenleving mogelijk opgelost kunnen worden kunnen tot 15 mei de Eureka call COVID-19 subsidie aanvragen. De subsidie is voor oplossingen voor de korte termijn op het gebied van gezondheid en zorg.

Online

Internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde kunnen voor uitwerking naar een demo, pilot of ontwerp, kunnen doorlopend een aanvraag indienen tot 10.000 euro bij het SIDN Fonds.

Ontwerpers

Als een ondernemer een ontwerper inschakelt om zijn pand of buitenruimte in te richten volgens de 1,5 meter richtlijnen, kan die mogelijk subsidie krijgen via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Er zijn regelingen voor interieurarchitectuur, interieurontwerp en ruimtelijk ontwerp.

Personeel

De coronacrisis stelt mogelijk andere eisen aan medewerkers. Via de Slim-subsidie kunnen bedrijven hun personeel opleiden. Mkb’ers kunnen die subsidie aanvragen van 1 september tot 30 september 2020. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de horeca, recreatie en landbouw loopt de aanvraag van 1 april tot 30 juni 2020.

Hergebruik

Ondernemers met  een idee voor hergebruik van veelgebruikte producten tijdens de coronacrisis komen mogelijkin aanmerking voor een subsidie circulaire economie.

Innovatieve producten of diensten

Ondernemers die nieuwe technisch innovatieve producten ontwikkelen kunnen afhankelijk van de ontwikkelingsfase  gebruik maken van verschillende subsidies.

Alleen een idee

In de ideefase kunnen onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties helpen. Regionale initiatieven zoals kennisvouchers of begeleidingsprogramma’s zijn te vinden bij RVO. Organisaties die werken aan nieuwe middelen om het coronavirus te bestrijden, kunnen bij Octrooicentrum Nederland vragen stellen over de rechten op een uitvinding. Via een versnelde procedure krijgen zij binnen 2 werkdagen een eerste inzicht in waar anderen octrooi op hebben en van welke bestaande technische oplossingen je gebruik kunt maken. Een idee tot stand brengen via productontwikkeling kan met vroegefasefinanciering (VFF).

Productontwikkeling

Na het idee volgt de ontwikkelen van een prototype. Voor fiscaal voordeel via loonkosten is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Een belastingvoordeel voor bv’s is de innovatiebox. Het innovatiekrediet biedt financiering voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.

Procesinnovatie: investeren in bedrijfsmiddelen

Als een organisatie wil investeren in productiemiddelen zijn belastingvoordelen mogelijk.

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: als je in een boekjaar minimaal 2.400 euro investeert en per bedrijfsmiddel minimaal 450 euro.
  • Energie-investeringsaftrek (EIA): voor energiebesparende bedrijfsmiddelen.
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA): voormilieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): hiermee mag je kiezen hoe je je milieuvriendelijke bedrijfsmiddel afschrijft. De MIA en de VAMIL mag je combineren. In de Milieulijst staat een lijst met bedrijfsmiddelen die vallen onder de MIA en Vamil.

Financiering innovatie in de zorg

Voor innovatie in de zorg is de Seed Capital-regeling. Het ministerie van EZK geeft geld aan investeringsfondsen. Investeerders vullen aan. Innovatieve ondernemingen op technologisch (high tech en e-health) en creatief gebied krijgen zo gemakkelijker risicokapitaal. Een andere optie voor ondernemers in Life Sciences & Health die willen samenwerken, is de MIT-regeling Life Science & Health. Voor farmacie, biotechnologie en materialen, diagnostiek, medische technologie en online zorg.

Bron: KvK