085 - 822 66 55 info@acma.nl

Door de nieuwe ‘lockdown’-maatregelen en de donkere wolken boven de economie heeft het kabinet besloten om het pakket aan coronasteun tijdelijk uit te breiden. Ook komt er hulp voor ondernemers die hun onderneming tijdelijk stil willen leggen zonder dat daar meteen allerlei nare financiële gevolgen aan zitten.

Het kabinet trekt al ruimhartig de portemonnee om het Nederlandse bedrijfsleven door de coronacrisis te loodsen. Eerder raamde het Centraal Planbureau nog dat de economie na een krimp dit jaar volgend jaar weer een plus zou laten zien. Maar inmiddels is de ‘kans op een somberder scenario, waarbij onze economie ook volgend jaar krimp zal vertonen’ groter geworden, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Bovendien zijn er onlangs opnieuw strengere maatregelen afgekondigd, waardoor bijvoorbeeld de horeca dicht moest.

TVL open voor alle branches in vierde kwartaal 2020

Om die klappen op te vangen sleutelt het kabinet aan het steunpakket. De maatregelen bewegen wel al mee met de economische ontwikkeling, want bijvoorbeeld de loonsubsidieregeling NOW is afhankelijk van de omzetdaling van een organisatie. Toch is er meer nodig. De grootste wijziging zit in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Die regeling dekt voor ondernemingen die aan de voorwaarden voldoen een deel van de vaste kosten.
Tot nu toe kwamen alleen ondernemingen met een bepaalde SBI-code (de aanduiding van bedrijfstakken in het Handelsregister) in aanmerking. Die afbakening laat het kabinet – in principe eenmalig – varen voor het vierde kwartaal van 2020. Ondernemingen uit alle branches kunnen dus dit kwartaal TVL aanvragen bij RVO.nl. Naar verwachting kan dat vanaf medio november. Voor de horeca is er nog een extra tegemoetkoming, boven op de TVL. Ook is er een regeling voor extra TVL-ondersteuning voor de evenementenbranche.

Langer lenen met staatsgarantie

Het kabinet verlengt verder sommige regelingen waardoor ondernemers financiering met staatsgarantie kunnen krijgen. Zo moet de speciale BMKB-C tot eind 2021 doorlopen. De Corona-overbruggingslening (COL) voor startups en het overbruggingskrediet van Qredits gaan door tot 1 juli 2021. Andere regelingen lopen wel eind dit jaar af. Dat zijn de speciale coronavariant van de Garantie Ondernemingsfinanciering en het Klein Krediet Corona. Onder die laatste regeling is tot nu toe overigens € 42 miljoen aan krediet verstrekt, terwijl er ruimte is voor € 750 miljoen aan kredieten.

Beter gebruikmaken van nieuwe faillissementswet

Verder wil het kabinet hulp bieden aan ondernemers die hun onderneming willen beëindigen of tijdelijk stil willen leggen zonder in een faillissement terecht te komen. Zo’n zachte landing is van belang om te voorkomen dat ondernemers nog ‘jaren worden achtervolgd vanwege persoonlijke aansprakelijkheden’. Bij het afwenden van een bankroet kan de onlangs aangenomen nieuwe faillissementswet (de WHOA) goed van pas komen. Tegelijkertijd is de WHOA ‘voor ondernemers een ingewikkelde en vrij technische wet’, aldus het kabinet. Daarom komt er via de Kamer van Koophandel ondersteuning zodat ondernemers goed gebruik kunnen maken van de wet. Ook zal de Belastingdienst zich als grote schuldeiser tijdens de coronacrisis inzetten ‘om levensvatbare ondernemingen een toekomstperspectief te bieden’.

Bron: Rendement

ACMA heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.