085 - 822 66 55 info@acma.nl

Vanaf morgen kunnen organisaties een aanvraag indienen bij UWV voor de definitieve subsidieberekening van de NOW 1.0. Werkgevers hopen het resterende deel van het subsidiebedrag te ontvangen, maar subsidievermindering is ook mogelijk.

De subsidie van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is zo geregeld dat een werkgever eerst een voorschot van 80% op het subsidiebedrag aanvraagt en achteraf UWV benadert voor de definitieve subsidievaststelling en de overige 20%. Werkgevers die bij de NOW 1.0 een voorschot hebben ontvangen, kunnen zich vanaf 7 oktober melden bij UWV voor de definitieve vaststelling. Minister Koolmees van SZW heeft aangegeven dat UWV het bijzonder druk heeft en daarom waarschijnlijk pas eind november uitsluitsel kan geven over het definitieve subsidiebedrag. Officieel heeft de instantie hiervoor zelfs 52 weken de tijd.

Accountantsverklaring of derdenverklaring

Bij de aanvraag meldt de werkgever het werkelijke omzetverlies in de subsidieperiode. Hiervoor moet hij zijn administratie op orde hebben. Welke gegevens er precies nodig zijn, verschilt per werkgever. Zo moeten sommige werkgevers over een accountantsverklaring beschikken, terwijl andere genoeg hebben aan een derdenverklaring. Is het subsidiebedrag lager dan € 25.000, dan heeft een werkgever geen verklaring van een externe partij nodig. De werkgever vraagt de subsidievaststelling binnen 24 weken vanaf 7 oktober aan als er geen verklaring van een accountant vereist is. Moet de werkgever die verklaring wel meesturen, dan geldt een termijn van 38 weken.

Grote kans op bijstelling van subsidiebedrag NOW

Voor de vaststelling gaat UWV na of een organisatie de regeling juist heeft toegepast en of het eerder geschatte subsidiebedrag moet worden bijgesteld. In het slechtste geval moet de werkgever het hele voorschot terugbetalen. De kans dat er geen aanpassing plaatsvindt, is klein. Dan moet de werkgever vooraf het omzetverlies precies goed geschat hebben en er niets veranderd zijn. Voor hulp bij de aanvraag heeft de Rijksoverheid veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd. Ook staat er informatie op de site van UWV. Dat is de plek waar de werkgever de aanvraag indient.

 

Bron: Rendement