085 - 822 66 55 info@acma.nl

Minister Koolmees van SZW heeft in een Kamerbrief enkele wijzigingen van de NOW aangekondigd. De subsidievaststelling van de NOW 2.0 is met vijf maanden vertraagd en voor de NOW 1.0 komt er een ondergrens voor het terugbetalen van subsidiegeld.

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) biedt in de coronacrisis de kans aan werkgevers om bij veel omzetverlies loonkosten vergoed te krijgen. Er zijn meerdere versies van de subsidieregeling – NOW 1.0, NOW 2.0 en NOW 3.0 – en de uitvoering daarvan vraagt veel tijd van UWV. Het lukt de instantie niet om al het werk op de geplande data uit te voeren. Minister Koolmees heeft daarom ingestemd met een uitstel van de datum voor aanvraag van de definitieve subsidievaststelling van de NOW 2.0 door UWV. Werkgevers zouden vanaf 15 november 2020 de aanvraag kunnen indienen. Dit wordt nu 15 april 2021. De werkgevers hebben het voorschot van 80% al binnen, maar blijven dus langer in onzekerheid over het definitieve bedrag.

Ondergrens van € 500 voor terugbetaling subsidie NOW 1.0

De vaststelling van het definitieve subsidiebedrag is al wel aan te vragen voor de NOW 1.0. UWV bekijkt na de aanvraag – waarin de werkgever meldt wat het werkelijke omzetverlies is geweest – of bijstelling van het subsidiebedrag nodig is. Dat kan het geval zijn als er iets is veranderd in de gegevens die de werkgever bij de aanvraag van het voorschot heeft doorgegeven. Blijkt dat een werkgever bij het voorschot te veel subsidiegeld heeft ontvangen, dan vordert UWV geld terug. Omdat een invordering veel werk kost, hanteert UWV een ondergrens van € 500. Als het bedrag van de invordering lager is dan € 500, hoeft de werkgever niets terug te betalen.

Bron: Rendement

ACMA heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.