085 - 822 66 55 info@acma.nl

Organisaties die de concernregeling voor de werkkostenregeling (WKR) toepassen, kunnen soms niet optimaal profiteren van de verruiming van de vrije ruimte per 1 januari 2020. Zij mogen namelijk maar één keer het hogere percentage van 3% gebruiken voor het berekenen van de vrije ruimte. Dit percentage geldt namelijk per organisatie en een concern is in de ogen van de fiscus één organisatie.

Sinds 1 januari zijn de regels voor de vrije ruimte aangepast: werkgevers krijgen dan over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van hun organisatie een vrije ruimte van 1,7%. In verband met de coronacrisis is dit percentage eenmalig verhoogd naar 3,0%. Over de rest van de loonsom geldt een percentage van 1,2%. Voor organisaties die de zogenoemde concernregeling toepassen, geldt deze regel voor het hele concern: zij profiteren dus mogelijk niet optimaal.

Verschil kan gigantisch zijn

Als een concern bijvoorbeeld bestaat uit vier onderdelen die allemaal een fiscale loonsom van € 1.000.000 hebben, werkt de vrije ruimte als volgt:

  • Als het concern de concernregeling niet toepast, is de vrije ruimte 3% over de eerste € 400.000 van elk onderdeel (€ 12.000) en 1,2% over de overige € 600.000 (€ 7.200). Voor alle concernonderdelen bij elkaar is dat dus € 76.800.
  • Als het concern de concernregeling wél toepast, is de vrije ruimte 3% over de eerste € 400.000 van het hele concern (€ 12.000) en 1,2% over de overige € 3.600.000 (€ 43.200). De totale vrije ruimte is dan dus € 55.200.
  • Het verschil is in dit voorbeeld dus € 21.600 aan vrije ruimte in 2020. Als het concern daarover 80% eindheffing moet afrekenen, kost dat € 17.280 aan eindheffing.

Langer de tijd voor een keuze

Voor de keuze voor het wel of niet toepassen van de concernregeling heeft de werkgever een maand langer de tijd dan voorheen. De aangiftetermijn voor de in het kalenderjaar verschuldigde eindheffing wegens het overschrijden van de vrije ruimte, is sinds het belastingjaar 2020 verlengd met een extra tijdvak. Dit betekent dat de werkgever de eindheffing uiterlijk in het tweede tijdvak van 2021 moet aangeven en betalen; eerder mag dus ook.

Concernregeling WKR niet altijd toepassen

Werkgevers mogen de concernregeling voor de WKR toepassen als alle deelnemende concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen. Deze concernregeling voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen moet niet verward moet worden met de fiscale eenheid. Er is sprake van een concern voor de WKR als:

  • Een werkgever een belang van ten minste 95% in een andere werkgever heeft.
  • Een andere werkgever een belang van ten minste 95% in een werkgever heeft.
  • Een derde een belang heeft van ten minste 95% in een werkgever en daarnaast een belang van ten minste 95% in een andere werkgever.

Bron: Rendement