085 - 822 66 55 info@acma.nl

De hypotheekrenteaftrek wordt momenteel al met 3 procentpunt per jaar afgebouwd, totdat iedereen in 2023 uiteindelijk de rente nog maar tegen een tarief van 37,05 procent kan aftrekken bij de belastingaangifte. Maar binnen de coalitie gaan er stemmen op om die afbouw te versnellen, melden ingewijden.

Het probleem is alleen dat de VVD, de grootste partij, dat absoluut niet ziet zitten. De liberalen wijzen op het regeerakkoord, waarin het huidige verloop van de hypotheekrenteaftrek is afgesproken binnen de coalitie. Maar CDA, D66 en ChristenUnie zouden wel oren hebben naar een versnelde afbouw.

Europa

Minister Hoekstra (Financiën) zou het snijden in de aftrek op tafel hebben gelegd in het kader van het Europese herstelfonds. Nederland zou aanspraak kunnen maken op zo’n 6 tot 7 miljard euro, maar daar moeten wel hervormingen tegenover staan. Binnen Europa is de grote hypotheekschuld van Nederlanders, en de fiscale aantrekkelijkheid om een hypotheek aan te gaan, al langer een doorn in het oog.

Aan het begin van de coronacrisis legde een grote groep ambtenaren in de zogenoemde ’brede maatschappelijke hervormingen’ al een optie voor om de hypotheekrenteaftrek op de schop te nemen. Die zou in een periode van tien jaar afgebouwd kunnen worden, tot die in 2030 helemaal verdwenen is. Tegelijk zou ook het eigenwoningforfait, de belasting over een eigen woning, afgebouwd worden. Daardoor zouden de effecten op de koopkracht van huizenbezitters verwaarloosbaar zijn.

‘Aftrek niet beperken zonder compensatie’

Juist in deze crisistijd zouden veel huiseigenaren in de problemen komen als het kabinet de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagt. “Heel veel mensen in Nederland hebben die aftrek echt nodig”, zegt Hans André de la Porte, woordvoerder van de Vereniging Eigen Huis.

Hij wil best praten over het sneller inperken van de renteaftrek, maar dan moet daar wel compensatie tegenover staan.

“Voor sommige Nederlanders is de hypotheekrente maar heel gering omdat de rente zo laag staat”, aldus André de la Porte. “Maar er zijn ook nog heel veel mensen in Nederland die nog een hoge hypotheekrente betalen en voor wie de hypotheekrenteaftrek dus elke maand echt nodig is, zeker in deze coronatijd. Die kun je niet ineens met veel hogere maandlasten opzadelen. Als de hypotheekrente verder wordt afgebouwd, dan moet dat op een andere manier gecompenseerd worden. Maar het duurt altijd lang voordat zo’n compensatieregeling is bedacht, dus dat wordt wel lastig.”

Is het beter om de hypotheekrenteaftrek met rust te laten?

“De hypotheekrenteaftrek is wat ons betreft niet heilig. We hebben eerder al eens een plan gelanceerd om de hypotheekrente langzaam maar verantwoord helemaal af te bouwen, samen met andere maatregelen op de woningmarkt. Dat kan, als je dat via bijvoorbeeld belastingen weer compenseert. Maar de rente is ook niet de bron van alle kwaad, zoals er vaak over wordt gesproken. Dat het de oorzaak is van prijsopdrijving, bijvoorbeeld”.

Zouden huizenprijzen dan niet zakken als de hypotheekrente verder wordt afgebouwd?

“Waarschijnlijk wel. Hetzelfde zal gebeuren als de hypotheekrente stijgt. De rente is nu al een tijd kunstmatig laag als gevolg van ECB-beleid. Als de rentes over een tijdje weer op een normaal niveau komen, 3, tot 5%, dan kunnen zeker starters geen huis meer betalen met de huidige hoge prijzen. Dan zullen die prijzen wel wat gaan zakken, verwacht ik”.

Wat zijn daar de risico’s van?

“We hebben tien jaar geleden de problemen gehad met dalende huizen prijzen. Huiseigenaren die nu een duur huis kopen, krijgen er dan minder voor terug. De huizen die onder water staan. Daar lopen dan ook veel mensen financiële schade bij op”.

Bron: De Telegraaf