085 - 822 66 55 info@acma.nl

De Belastingdienst heeft ondernemers die al minimaal één jaar geen BTW hebben afgedragen of afgetrokken, ook dit jaar weer een brief gestuurd waarin hij aangeeft dat hij ervan uitgaat dat de onderneming gestopt is en dat het BTW-nummer zal worden ingetrokken. Is van stoppen echter geen sprake, dan moet de BTW-ondernemer dit voor 1 september doorgeven aan de fiscus.

De ondernemer die een brief heeft ontvangen van de Belastingdienst waarin deze aangeeft dat de inspecteur ervan uitgaat dat de onderneming is gestopt, omdat er al meer dan een jaar geen BTW is afgedragen of afgetrokken, hoeft niet te reageren op deze brief als hij inderdaad gestopt is met ondernemen. De Belastingdienst zal dan zijn BTW-nummer intrekken en stuurt hem daar ook een bericht over. Ondernemers die niet gestopt zijn en dus ook niet willen dat hun BTW-nummer wordt ingetrokken moeten voor 1 september een brief sturen naar de fiscus.

Wat moet er in de brief staan?

In die brief moet de ondernemer de volgende gegevens opnemen:

  • het kenmerk van de ontvangen brief (BTW-nummer);
  • waarom al minimaal een jaar is ingevuld dat niets aan te geven is;
  • het telefoonnummer van de ondernemer;
  • het e-mailadres;
  • waarom de ondernemer onder een ontheffing, vrijstelling of bijzondere regeling valt;
  • waarom de ondernemer onder de kleineondernemersregeling valt. Vul dan voor komende aangiften het bedrag van de voorlopige of definitieve vermindering in..

Adres waar brief naartoe moet

De brief moet de ondernemer naar onderstaand adres sturen:

Belastingdienst/Nihilaangiften
Postbus 2762
6401 DG  Heerlen

De fiscus zal naar aanleiding van deze brief schriftelijk of telefonisch contact opnemen.

Bron: Rendement