085 - 822 66 55 info@acma.nl

Het beveiligingsniveau voor het aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is sinds 12 april 2021 opgeschroefd. Ondernemingen hebben nu in principe een zogeheten eHerkenning met beveiligingsniveau 3 nodig om de subsidie aan te kunnen vragen.

De TVL is onderdeel van het grote pakket aan coronasteun van de overheid. De regeling dekt een deel van de vaste kosten van ondernemingen. Momenteel kunnen ondernemingen de TVL aanvragen voor het eerste kwartaal van 2021. Dit kan nog tot en met 18 mei 2021 (zie ook: Kom ik in aanmerking voor de TVL?)

TVL aanvragen met DigiD of eHerkenning

Een deel van de ondernemers kan de TVL aanvragen met DigiD, maar een ander deel van de ondernemingen heeft eHerkenning nodig. Dit is een digitale sleutel waarmee ondernemingen veilig gegevens kunnen uitwisselen met de overheid. Werkgevers gebruiken de eHerkenning bijvoorbeeld om in te loggen bij het werkgeversportaal van UWV, en ook voor de belastingaangifte is vaak eHerkenning nodig.
De eHerkenning kost geld en is er in meerdere beveiligingsniveaus, waarbij 5 het hoogste is. Hoe hoger het beveiligingsniveau, hoe meer gegevens ondernemingen moeten aanleveren om te laten zien dat zij het écht zijn. Tot nu toe konden ondernemingen bij het TVL-aanvraagloket terecht met een eHerkenning 1, 2 of 2+. Maar vanaf nu is dus eHerkenning 3 (eH3) de standaard voor nieuwe aanvragen.

Uitzonderingen op eHerkenning 3

Er zijn nog wel uitzonderingen. Voor ondernemingen die al over het derde of vierde kwartaal van 2020 TVL hebben gekregen geldt de verplichting nog niet. Zij kunnen voorlopig nog het verloop van hun aanvraag uit 2020 blijven bekijken en de definitieve vaststelling van hun TVL-subsidie regelen met een lager beveiligingsniveau dan eH3. Maar na 1 juli 2021 is ook voor hen de eH3 verplicht om in te loggen.
Zoals gezegd kan een deel van de ondernemers TVL blijven aanvragen met hun DigiD, ook na 1 juli 2021. Dat kan als de ondernemer in het Handelsregister geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van de onderneming.

Fraude ontdekt met TVL-aanvragen

Het opschroeven van het beveiligingsniveau voor de TVL stond al in de planning. Maar dat het geen overbodige luxe is laat onderzoek van RTL Nieuws zien. Daar komt een ondernemer aan het woord die plotseling een deurwaarder op de stoep had staan omdat hij onterecht TVL had ontvangen. Alleen: hij hád helemaal geen TVL aangevraagd. Een andere ondernemer kwam er tot zijn verbazing achter dat er al een TVL-aanvraag was gedaan op naam van zijn onderneming. Criminelen hebben dus misbruik gemaakt van persoonsgegevens, een fikse omzetdaling opgegeven en het voorschot aan TVL weggesluisd. Het zou gaan om enkele tientallen fraudegevallen.
Een woordvoerster van de RVO laat desgevraagd weten dat ondernemers niet meer echt iets kunnen doen om te checken of zij ook slachtoffer zijn geworden van deze vorm van fraude. Haar inschatting is dat gedupeerde ondernemers daar inmiddels wat van gemerkt zouden hebben. Inmiddels zou het hogere veiligheidsniveau dergelijke fraude dus moeten voorkomen.

Bron: Rendement

ACMA heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.