085 - 822 66 55 info@acma.nl

Is jouw inkomen uit werk en woning in 2020 of 2019 hoger dan € 68.507? Dan krijg je minder aftrek voor de rente en kosten van jouw eigen woning. Dat komt door de ’tariefsaanpassing’ in de hoogste belastingschijf.

In 2020 is in de hoogste belastingschijf de aftrek van de hypotheekrente beperkt tot 46%. In 2019 was dat 49%.

De tariefsaanpassing geldt niet alleen voor de hypotheekrente, maar ook voor andere aftrekbare kosten inzake jouw eigen woning. Je zou kunnen denken aan periodieke betalingen voor erfpacht en notaris- en advieskosten voor het afsluiten van de hypotheek.

Ook in de toekomst krijg je jaarlijks nog minder aftrek van de rente en de kosten voor jouw eigen woning. In de komende jaren wordt het tarief voor de aftrek voor de eigen woning verminderd (zie onderstaande tabel). Het laagste tarief zal bereikt worden in 2023, dan zul je nog maar 37,10% van de rente en kosten van de eigen woning kunnen aftrekken, volgens de huidige plannen. 

Overzicht: afbouw aftrekbare kosten eigen woning

In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507.

 

Voor wie? Voor iedereen die over 2020 hypotheekrenteaftrek heeft voor de eigen woning én een inkomen heeft van meer dan € 68.507.
Wat betekent deze verandering voor jou?

Je kunt de aftrekbare kosten voor jouw eigen woning tegen maximaal 46% aftrekken.

In dit overzicht zie je hoe de afbouw tot en met 2023 is:

Jaar 2020 2021 2022 2023
Maximaal tarief
aftrekbare kosten
eigen woning
46,0% 43,0% 40,0% 37,10%
Wat kunt u doen?

Je hoeft niets te doen. Als jouw voorlopige aanslag over 2020 krijgt, is hiermee al rekening gehouden. Dat geldt ook voor jouw belastingaanslag over 2020.

Je kunt overwegen om de hypotheekrente voor de komende jaren aan te passen, als de huidige rente(vast)looptijd binnen vijf jaar afloopt. De huidige rente is laag en de renteaftrek wordt, zoals eerder in het artikel aangegeven, (verder) beperkt. Wanneer je een lage rentepercentage hebt, dan valt de renteaftrekbeperking mee, en “kan je gerust de toekomst in”.

Wanneer je nog vragen hebt over dit onderwerp, dan willen wij hierover graag met jou van gedachten wisselen.

Wij zijn onderdeel van de Wagenvoort Advies Compas en kunnen ook hierbij de expertise van één van onze partners inschakelen. Heb je hierin interesse? Neem dan contact met ons op. 

Bron: Rijksoverheid