085 - 822 66 55 info@acma.nl

De periode waarin ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober. Verzuimboetes voor niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan.

Bij de eerste aanvraag krijgen ondernemers direct 3 maanden uitstel van betaling. Voor deze 3 maanden hoeven ze maar 1 keer een verzoek in te dienen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Daarnaast kan in dat verzoek apart bijzonder uitstel worden aangevraagd voor de andere belastingmiddelen.

Langer dan 3 maanden

Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan 3 maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

0,01 procent

De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01 procent.

Andere belastingmaatregelen

Ook andere belastingmaatregelen worden tot 1 september 2020 verlengd. Het gaat hierbij onder meer om het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en btw-vrijstellingen.

Naheffingsaanslag btw-aangifte

Veel ondernemers ontvangen een naheffingsaanslag voor de btw-aangifte. Vanwege de coronacrisis ligt dit aantal hoger dan normaal. Ondernemers die nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, maar dat wel willen, kunnen meteen na ontvangst van de naheffingsaanslag bijzonder uitstel aanvragen voor 3 maanden.

De Belastingdienst zal de opgelegde betaalverzuimboete vernietigen. Deze boete hoeft de ondernemer niet te betalen. Hij hoeft ook geen bezwaar te maken.

BPM

Met ingang van 1 juni wordt het mogelijk om – bij een opgelegde naheffingsaanslag – bijzonder uitstel voor de BPM aan te vragen voor auto’s die zijn verkocht en op naam gesteld over de maand mei.

Bron: Salarisvanmorgen