085 - 822 66 55 info@acma.nl

In 2020 wordt -net als bij de eigen woning- het tarief van de andere aftrekposten ook geleidelijk afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507.

Voor wie? Voor iedereen die over 2020 een inkomen heeft van meer dan € 68.507 én persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten), ondernemersfaciliteiten en/of andere aftrekbare kosten heeft.
Wat betekent deze verandering voor jou? Je kunt deze aftrekposten tegen maximaal 46% aftrekken.

In dit overzicht zie je hoe de afbouw tot en met 2023 is:

Jaar 2020 2021 2022 2023
Maximaal tarief
andere aftrekposten
46,0% 43,0% 40,0% 37,10%

Het gaat om de volgende aftrekposten:

 • Persoonsgebonden aftrek
  • uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
  • weekenduitgaven voor gehandicapten
  • scholingsuitgaven
  • aftrekbare giften
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren
 • Aftrek kosten eigen woning
  • aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning
 • Ondernemersfaciliteiten
  • zelfstandigenaftrek
  • aftrek speur- en ontwikkelingswerk
  • meewerkaftrek
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • stakingsaftrek
  • MKB-winstvrijstelling
 • Overig
  • vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen

Wij zijn onderdeel van de Wagenvoort Advies Compas en kunnen ook hierbij de expertise van één van onze partners inschakelen. Heb je hierin interesse? Neem dan contact met ons op. 

Bron: Rijksoverheid